Eerste stap op weg naar nieuwe PolitieZorgpolis

Op 1 januari 2016 vervalt het contract met de huidige zorgverzekeraar CZ voor de PolitieZorgpolis. Daarom is het korps samen met de politievakorganisaties ACP, NPB en VMHP een aanbestedingstraject gestart voor een nieuwe zorgverzekering ten behoeve van het politiepersoneel. In februari hebben 1887 collega’s enthousiast meegewerkt aan een enquête over de te stellen eisen aan een nieuwe polis. Zij konden aangeven wat zij belangrijk vonden. De uitkomsten zijn meegenomen in de aanbesteding die eind april is opengesteld voor zorgverzekeraars. Zij kunnen tot eind juni meedingen voor de nieuwe polis.

 

Uit het onderzoek onder de collega’s kwam naar voren dat ze zeer positief waren over het pakket in de huidige collectieve ziektekostenverzekering. Specifiek gaven zij de volgende feedback:

• De dekking en vergoedingen van de huidige PolitieZorgPolis is goed. 61 procent geeft zelfs aan hier zeer tevreden over te zijn.

• De kwaliteit van de dienstverlening en dan vooral een snelle afhandeling van declaraties vindt men essentieel

• Een exclusieve verzekering voor de beroepsgroep politie is zeer belangrijk. Vooral in verband met de risico’s die het politiewerk met zich meebrengt.

• Collega’s zijn ondanks deze exclusiviteit zeer te spreken over het feit dat de polis voor iedereen toegankelijk is, dus ongeacht executieve status, leeftijd of dienstverband.

In de nieuwe verzekering zien de geënquêteerden deze onderdelen graag terugkomen. Daarnaast was men het erover eens dat de huidige aanvullende pakketten (basis, tand, plus en jongeren) terug moeten komen. Ze worden ervaren als overzichtelijk en de samenstelling was duidelijk.

 

Veilig en gezond werken

Het korps is weliswaar niet verplicht om haar medewerkers een zorgverzekering te bieden, maar voelt zich medeverantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van zijn medewerkers. Het korps en de betrokken politievakorganisaties streven naar minimaal de dekking van de huidige polis, inclusief de aanvullende pakketten. Buiten de wensen die hierboven zijn beschreven, is de nieuwe aanbieders meegegeven dat de diensten die zij verlenen moeten worden geregistreerd in een beveiligde omgeving.

 

Planning

Op 22 juni 2015 moeten de geïnteresseerde zorgverzekeraars hun aanbieding hebben ingediend. Daarna zal een team bestaande uit vertegenwoordigers van de COR, de werkgever en de politievakorganisaties ACP, NPB en VMHP de inschrijvingen beoordelen. De nieuwe zorgpolis moet op 1 januari 2016 ingaan. Op dit moment maken ruim 150.000 verzekerden gebruik van de basisverzekering.