Draag bij aan een optimale PolitieZorgPolis

Ben je tevreden over je huidige PolitieZorgPolis? Heb je nog wensen of suggesties? Dan moet je nu in actie komen. Er loopt namelijk een nieuwe aanbesteding voor onze collectieve zorgverzekering en jouw mening daarover telt mee.

De VMHP werkt samen met de NPB en ACP aan de aanbesteding van de PolitieZorgPolis. Het contract met zorgverzekeraar CZ voor de uitvoering van onze zorgverzekering eindigt namelijk op 1 januari 2016. Wij willen de leden vanaf deze datum vanzelfsprekend eveneens een adequate zorgverzekering aanbieden. De aanbesteding wordt samen met de Nationale Politie uitgevoerd.

 

 

Vragenlijst

Een belangrijk aandachtspunt is natuurlijk de mening van leden. Ben je tevreden over de samenstelling van de huidige aanvullende PZP-verzekeringen? Mis je wellicht bepaalde onderdelen of zou je graag vergoedingen van behandelingen toegevoegd willen zien? Neem dan nu de moeite om een vragenlijst in te vullen. Dat kun je overigens ook doen als je aangesloten bent bij een andere zorgverzekeraar dan CZ. Want ieders mening is van belang. Door de vragen te beantwoorden, draag je bij aan een optimale PolitieZorgPolis voor jezelf, je gezin, je collega’s en het korps als geheel.

 

 

Goed verzekerde toekomst

Het onafhankelijk marktonderzoeksbureau MarketResponse voert de enquête voor de politie uit en staat garant voor volstrekt anonieme verwerking van de resultaten. De samenstelling van de vragenlijst kwam in overleg met de politievakorganisaties en het korps tot stand. Je hebt tot uiterlijk 19 februari de tijd om deze vragenlijst in te vullen en voor nadere toelichting kun je terecht bij Ad Wennekes 06-22966477. De korpsleiding hoopt dat zo veel mogelijk collega’s op deze manier bij willen dragen aan een goed verzekerde toekomst voor ons allen.

 

 

Ga naar de vragenlijst

Error: No provider was found for the given URL: http://www.marketresponse.nl/mm/?f=2&s=469940.