Deurwaardersactie politiebonden mag doorgaan

De politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP zijn blij met de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag dat het stopzetten van de politiebegeleiding van deurwaarders een geoorloofd actiemiddel is. Ook het hof vindt het op dit moment niet dringend noodzakelijk om de actie te verbieden, een oordeel dat op 3 september ook al geveld werd door de rechtbank Den Haag.

De Nederlandse Staat en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders waren tegen die uitspraak in hoger beroep gedaan door het aanspannen van een turbospoedappel tegen de vier Nederlandse politiebonden. Gerechtsdeurwaarders dienen volgens de wet begeleid te worden door de politie als bij de beslaglegging de deuren gesloten zijn of de toegang geweigerd wordt.

Het hof overweegt dat de politie slechts weinig actiemiddelen ter beschikking heeft. Het is duidelijk dat door deze actie van de politie derden schade lijden, bijvoorbeeld woningbouwverenigingen. Dat is echter inherent aan het recht op collectieve actie. De vraag is, aldus het Hof, of de omvang van de schade nog onaanvaardbaar is als je de wederzijdse belangen tegen elkaar afweegt.

De Staat en deurwaarders hebben niet aannemelijk kunnen maken dat schade door het niet kunnen ontruimen of beslag leggen zo enorm omvangrijk is dat de acties gestopt moeten worden. De bonden hebben rechter ervan kunnen overtuigen dat er tussen een uitspraak van een rechter en een ontruiming normaal gesproken ook enige tijd zit. In het voordeel van de bonden weegt ook mee dat de politiemensen wel steun verlenen in schrijnende gevallen en bij situaties die de status van Prioriteit 2 krijgen. Op vragen van het Hof hebben de bonden toegezegd dat ontruimingen vanwege ernstige (acute) overlast in beginsel Prioriteit 2 krijgen, zodat daarbij in beginsel ook altijd politie aanwezig zal zijn.

Alles afwegende oordeelt het Haagse hof dat op dit moment de schade nog redelijk te noemen is (‘proportioneel’). Dat kan veranderen naarmate de actie langer duurt.

 

De politiebonden zetten hun deurwaardersactie voort, wat ons betreft net zolang totdat de minister een acceptabel nieuw CAO-bod op tafel legt. Dat geldt ook voor de algemene Geen spoed, geen politie-actie (alleen reageren op noodgevallen, de zogenaamde Prio 1 en 2-meldingen) en voor de bonnenactie (alleen in ernstige gevallen een bekeuring uitschrijven, waar mogelijk volstaan met een waarschuwing).