Denk mee over de cultuur van de Nationale Politie!

In opdracht van het ministerie en met medewerking van de korpsleiding loopt er op dit moment een onderzoek naar de cultuur van de politie. Het doel van dit onderzoek is om tot ontwikkelsuggesties te komen om met de cultuur aan de slag te gaan. De bonden en de korpsleiding ondersteunen dit onderzoek en willen jullie via deze weg attenderen op deze mogelijkheid.

In opdracht van het ministerie en met medewerking van de korpsleiding loopt er op dit moment een onderzoek naar de cultuur van de politie. Het doel van dit onderzoek is om tot ontwikkelsuggesties te komen om met de cultuur aan de slag te gaan.

 

In de eerste stappen van het onderzoek is een beeld naar boven gekomen van de cultuur bij de politie. De laatste fase van het onderzoek sluit hierop aan en vindt plaats in november. We organiseren 3 bijeenkomsten van een dag waarin we met drie verschillende groepen van ongeveer 25 medewerkers van de politie gaan werken aan ontwikkelsuggesties.

 

De dagen zijn:

- Vrijdag 13 november in Eindhoven

- Donderdag 19 november in Rotterdam

- Maandag 30 november in Zwolle

 

Je kunt je aanmelden voor één van de dagen door een mail te sturen naar rogier@changeplus.nl. Vermeld s.v.p. je naam, functie en eenheid. We nodigen mensen uit op volgorde van aanmelding. Daarbij mikken we op een goede verdeling van basisteams, opsporing, ondersteunend personeel en enkele leidinggevenden.

 

Voorafgaand aan de dag krijg je een korte samenvatting opgestuurd van resultaten van het onderzoek tot nu toe. Daarin staan ook de vragen die we gedurende de dag samen gaan beantwoorden. Je kunt er dus alvast over nadenken. De dag heeft nadrukkelijk een opbouwend karakter: we beginnen met te spreken over zaken waar de politie met recht trots op kan zijn, daarna gebruiken we die ideeën om suggesties te bedenken voor de ontwikkeling van de politiecultuur.

 

Het worden afwisselende en leuke bijeenkomsten waarin je een unieke kans hebt om inbreng te bieden voor de verdere ontwikkeling van de politie!

 

Vriendelijke groet, Ruud en Rogier

 

NB – in de bijlage vind je in het kort wat informatie over het onderzoek. Wil je meer weten? Neem dan contact op met mij via de mail, rogier@changeplus.nl