Deel medewerkers ontvangt LFNP-besluit

Binnenkort ontvangt een deel van de collega's een aanvullend LFNP-besluit. Het gaat om de collega's die na 1 april 2013 een functiewijziging hebben ontvangen. Daarin stond soms nog niet de LFNP-functie, maar de oude korpsfunctie.

Op dat moment was namelijk nog niet in alle gevallen bekend welke LFNP-functie daarbij hoorde. Nu dat wel bekend is, ontvangen deze medewerkers een aanvullend besluit, waarin de bijbehorende LFNP-functie van toepassing wordt verklaard, voor zover dat nog niet gebeurd is.

Op 16 december 2013 ontvingen veel medewerkers een besluit over hun LFNP-functie. In dat besluit zijn de LFNP-functies opgenomen die op de medewerker van toepassing zijn in de periode 31 december 2009 tot en met 1 april 2013. Medewerkers die na 1 april 2013 een andere functie hebben aanvaard, of die na 1 april 2013 zijn aangesteld in de politieorganisatie, kunnen nu dus een aanvullend LFNP-besluit krijgen.

Er blijft nog een groep medewerkers die nog geen LFNP-functie heeft, zoals bijvoorbeeld aspiranten. Wil je hier meer over weten, kijk dan bij de Vragen en antwoorden op intranet.

Heb je een vraag? Ga dan naar

  • Intranet of
  • Je leidinggevende


Nieuwsoverzicht