De hele zomer door CAO-acties

Tweeëneenhalve week zijn de politiebonden door het land getrokken om met hun leden bij te praten over het CAO-conflict met minister Van der Steur. Een estafette-actie die zeer gewaardeerd werd, mede door de uitstekende organisatie van de 120 bijeenkomsten door de actieteams (ACT’s). Een compliment daarvoor is dan ook zeker op zijn plaats!

Daarnaast zullen doorlopend werkonderbrekingen worden georganiseerd bij onderdelen van de Nationale Politie, zoals eerder het geval was bij collega’s met arrestantentaken en horecateams. Regelmatig zal het werk worden neergelegd bij internationale controles, alcoholcontroles, bij het innen van openstaande boetes (PAPOS) en bij uitzettingen (Vreemdelingendienst).

Tijdens de CAO-bijeenkomsten is ook gesproken over de optie om de medewerking aan de personele reorganisatie te staken. Het terugtrekken van alle vakbondsvertegenwoordigers uit de PAC’s (PlaatsingsAdviesCommissies) zou geheid tot een serieuze vertraging van het plaatsingsproces leiden. Vooralsnog is besloten deze stap niet te zetten, aangezien onder de leden grote verdeeldheid bleek te bestaan over de wenselijkheid daarvan.

Dat neemt niet weg dat de politiebonden deze zomer flink aan de weg zullen blijven timmeren om bij de politiek meer waardering voor het politiewerk af te dwingen. Uiteraard kan minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur daar op elk moment een eind aan maken door alsnog fatsoenlijke voorstellen voor een nieuwe politie-CAO op tafel te leggen.


Nieuwsoverzicht