CZ wederom leverancier Politie Zorgpolis

Maandag 31 augustus, is bekend gemaakt dat de politie weer voor minimaal 4 jaar in zee gaat met zorgverzekeraar CZ voor de Politie Zorgpolis. Optioneel kan deze afspraak 4 keer met een jaar verlengd worden.

Zorgvuldigheid voorop
Aangezien het contract met de huidige zorgverzekeraar CZ op 1 januari 2016 vervalt, heeft het korps samen met de politievakorganisaties ACP, NPB en VMHP een aanbesteding uitgeschreven voor een nieuwe zorgverzekering voor het politiepersoneel. Werkgever en vakorganisaties hebben constructief samengewerkt om na zorgvuldige toetsing te kunnen vaststellen dat CZ zowel op kwaliteit als prijs het beste uit de bus kwam. Op dit moment maken ruim 150.000 verzekerden (collega’s met hun gezinsleden) gebruik van de Politie Zorgpolis.

Wat merk je ervan?
In de uitvoering zullen verzekerden niets merken van deze verlenging. Net als andere jaren ontvang je voor 19 november 2015 een nieuw verlengingsvoorstel van CZ met daarin alle informatie die betrekking heeft op de wijzigingen in de Basisverzekering en de Aanvullende Verzekeringen.
Half november wordt zoals gewoonlijk de landelijke premie van de basisverzekering en de premies van de Aanvullende Verzekeringen bekend gemaakt.

Eisen aanbesteding
De wensen die uit de eerder dit jaar onder collega’s gehouden enquête naar voren kwamen, zijn in de aanbesteding meegenomen. Ook is belangrijk dat de beveiliging van de gegevens van de verzekerden gewaarborgd wordt. CZ heeft de laatste 10 jaar bewezen dit op een goede en zorgvuldige manier uit voeren mede door het inrichten van een speciale Politie Zorgpolis Unit. Hierdoor is de logische (digitale toegang tot de gegevens) en fysieke toegangsbeveiliging gewaarborgd.

Wat zijn de voordelen van de Politie Zorgpolis?

  • 10% collectiviteitskorting
  • Altijd inzicht in jouw kosten
  • Eigen website en mijnPZP
  • Geen winstoogmerk
  • Snel de beste zorg vinden
  • Eigen aanvullende PZP pakketten
  • Blauwe polis (politiespecifieke aandachtspunten opgenomen)
  • Aansluiting op de door de werkgever georganiseerde zorg (Veilig en Gezond Werken en werkgeversmodules als Psychopol en Fysiopol)

Meer informatie
Voor meer informatie over de Politie Zorgpolis kun je terecht op www.pzp.nl Daar vind je een antwoord op de meest voorkomende vragen. Je kunt ook bellen met het Accountteam PZP: 0900 900 88 77.


Nieuwsoverzicht