COR is accoord met de reorganisatie Politie

Voor problemen bij de invoering van de Nationale Politie, zoals extra reistijd voor overgeplaatste agenten, is een oplossing gevonden. Dit hebben de centrale ondernemingsraad (cor) en korpschef Gerard Bouman vrijdag geconstateerd.

De uitvoering van de personele reorganisatie kan nu beginnen. In de december had de cor nog een negatief oordeel geveld over het reorganisatie- en formatieplan van de Nationale Politie. De reden voor dit oordeel was de 'ingewikkeldheid en betaalbaarheid' van de reorganisatie.  

 

De cor heeft inmiddels de garantie gekregen dat er dekking is voor de reorganisatiekosten. Ook heeft de korpsleiding toezeggingen gedaan over het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van de bedrijfsvoering. 

 

Het Algemeen Dagblad meldt dat Cor-voorzitter Frank Giltay erg over te spreken is dat er beleid komt voor Het Nieuwe Werken, waarbij werknemers niet meer gebonden zijn aan één werkplek.

Concrete toezeggingen

Op onder meer de volgende onderwerpen heeft de korpschef concrete toezeggingen aan de COR gedaan:

 

De COR heeft de garantie gekregen dat er dekking is voor de reorganisatiekosten. De COR krijgt invloed op de wijze waarop de reorganisatiekosten worden gedekt, als dreigt dat het budget niet toereikend zou zijn.

Voor het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering met een voldoende bezetting, komt een zogenoemd Plan van aanpak personele bezetting Bedrijfsvoering. Dit plan wordt vastgesteld in overeenstemming tussen korpschef en COR en vormt de basis voor een besluit tot uitvoering.

Het korps gaat beleid formuleren voor het Nieuwe Werken. Medewerkers die dit voorjaar hun voorgenomen plaatsingsbesluit ontvangen, weten daardoor wat zij op dit punt van het korps kunnen verwachten. Dat beleid is dan namelijk afgerond. Aanvullend is afgesproken dat er op ruime schaal kan worden geëxperimenteerd.