Conferentie veilig werken tijdens jaarwisseling

Heb jij tijdens de jaarwisseling gewerkt? Meld je dan aan voor de multidisciplinaire conferentie 'Vijf voor twaalf, veilig werken tijdens de jaarwisseling' op 19 juni.

Op initiatief van korpschef Erik Akerboom wordt deze conferentie op 19 juni van 10.00 tot 17.00 uur in het Haagsche World Forum gehouden. Het aantal plaatsen is beperkt en inschrijven kan tot 6 juni. Doel is om het publieke debat over agressie tegen politiemensen en hulpverleners aan te jagen. Ook is het belangrijk om het risico van het gooien van zwaar illegaal vuurwerk aan de orde te stellen.

Waardevol
Hoewel de afgelopen jaarwisseling cijfermatig rustig is verlopen, was dat niet het beeld van veel collega’s die toen gewerkt hebben. Onze enquête samen met de andere politievakbonden bevestigde dit en leverde een aantal waardevolle aanbevelingen op.

Discussie
Burgemeester Aboutaleb opent de conferentie, minister Blok van Veiligheid en Justitie verzorgt een inleiding en de VNG, het functioneel parket, de brandweer en AZN nemen met de korpschef deel aan een afsluitende paneldiscussie.

Doelgroep
Het geluid van de mensen die werken tijdens de jaarwisseling, mag juist deze dag niet ontbreken. Zo starten alle themasessies met een persoonlijke beleving. Heb jij tijdens de jaarwisseling gewerkt? Meld je voor 6 juni aan op www.politieacademie.nl. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Beperkte deelname
Let wel: het aantal plaatsen is beperkt. Naast directie- en bestuursleden is een aanzienlijk deel van de beschikbare plaatsen bestemd voor politiemensen en hulpverleners die rondom de afgelopen jaarwisseling hebben gewerkt.

Download hier het programma.


Nieuwsoverzicht