Compensatie VVV-bonnen Limburg Zuid in het zicht?

Een al lang lopende zaak. Het korps had eerder aangegeven dat de collega’s in de voormalige regio Limburg Zuid geen recht meer hebben op de jaarlijkse VVV-bonnen. Die zouden zijn geharmoniseerd bij het eindejaarsgeschenk. Bonden waren het daar niet mee eens en zijn naar de rechter gestapt. Die heeft de bonden gelijk gegeven.

De korpsleiding heeft aangegeven niet in hoger beroep te zullen gaan. Er komt nu een oplossing voor alle collega’s die het aangaat. Ook degene die geen proces hebben aangespannen. Er moet met terugwerkende kracht worden uitgekeerd en daarna geharmoniseerd.

Wat de bonden betreft moet de uitkomst zijn: Uitbetaling tot en met het jaar 2015. Daarna het budget toevoegen aan het al eerder overeengekomen budget van de zogenoemde korpsbonussen. Op die manier blijft het geld beschikbaar als arbeidsvoorwaarden geld. De door de bonden gestarte procedure bij de advies en arbitragecommissie wordt dan gestopt.

De minister maakt zijn definitieve standpunt nog bekend.


Nieuwsoverzicht