Coalitie voor Veiligheid lanceert website

De Coalitie voor Veiligheid heeft nu een eigen site. Je vindt hier alle bonden en vakorganisaties die zich met ons bij deze coalitie aangesloten hebben. Wij roepen samen op tot investeringen in veiligheid.


Politie, militairen, BOA’s, medewerkers van het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Belastingdienst Douane en de brandweer: het zijn de professionals in het veld die dagelijks zien en ervaren dat de veiligheid van Nederland beter kan. Waar burgers erop vertrouwen dat de overheid doet wat nodig is om het land te beschermen, weten deze professionals dat veel nog wordt nagelaten.

12 bonden
In de Coalitie voor Veiligheid trekken twaalf bonden, waaronder de VMHP, en vakorganisaties uit de veiligheidssector samen op om dit geluid daar te laten horen waar het moet worden opgepakt: in politiek Den Haag. Sinds kort heeft de coalitie ook een eigen website: www.coalitievoorveiligheid.nl.   
 
Website
Op de website van de Coalitie voor Veiligheid vind je alle bonden en vakorganisaties die zich bij ons hebben aangesloten. Als Coalitie roepen wij op tot investeringen in veiligheid. We worden daarbij gedreven door een visie op ontwikkelingen die een direct gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving én de mogelijkheden die politiek Den Haag heeft om daarop te anticiperen. Ook deze visie staat prominent op de site. Evenals een nieuwsoverzicht van de berichten en acties waarmee we onze visie in Den Haag kenbaar hebben gemaakt.
 
Facebook en Twitter
Op facebook en twitter is de Coalitie voor Veiligheid al langere tijd actief. Je vindt ons op facebook.com/CoaVeiligheid en (op twitter) @coaveiligheid.


Nieuwsoverzicht