Coalitie voor Veiligheid dringt aan op toekomstbestendig veiligheidsbeleid

Visie en samenhang op het gebied van veiligheid. Daaraan ontbreekt het in het nieuwe regeringsakkoord. Dat stelt de Coalitie voor Veiligheid, waarin de veiligheidsbonden zich verenigen, in een eerste reactie op het regeerakkoord van Rutte III. Marcel Smit (voorzitter van Justitievakbond Juvox): “Het is tijd dat er voor eens en altijd werk wordt gemaakt van toekomstbestendig veiligheidsbeleid”

Begin dit jaar stelde de Coalitie voor Veiligheid al een Investeringsagenda Veiligheid op. Deze werd, in de aanloop naar de verkiezingen, aangeboden aan de lijsttrekkers van politieke partijen. Hierop volgde een veiligheidvisie. In beide documenten werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de noodzaak tot samenwerking in de hele veiligheidsketen en de (financiële) investeringen die daarvoor nodig zijn. Deze documenten zijn hier te lezen.


Nieuwsoverzicht