Circulaire economie: investeer in professionals

De overgang naar een circulaire economie slaagt alleen als werknemers er actief bij worden betrokken. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) waarbij wij aangesloten zijn, vindt daarom dat er meer geld moet komen voor investeringen in professionals. Hun kennis en kunde zijn bij de verdere ontwikkeling van de Nederlandse economie onmisbaar. Daarnaast moet er aandacht zijn voor sociale innovatie en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Dat schrijft de VCP in een brief aan de Tweede Kamer.

De VCP steunt het voornemen van het kabinet om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. De VCP vindt wel dat er meer prioriteit moet zijn voor de gevolgen voor de arbeidsmarkt. ´Een transitie heeft altijd impact op werk en werkgelegenheid. Het kan zijn dat werknemers zich moeten laten omscholen omdat naar bepaalde beroepen meer vraag zal zijn. Werknemers moeten daarbij goed begeleid en zo nodig omgeschoold worden. Er moet geïnvesteerd worden in kennis en kunde van werknemers. Daar hebben de werkgevers en de overheid een verantwoording. Werknemers moeten tijdig meegenomen worden in ontwikkelingen.’

Grondstoffenakkoord
Vorig jaar zijn er diverse transitieteams aan het werk gegaan om de overgang naar een circulaire economie concreet vorm te geven. Ze geven daarmee uitvoering aan het grondstoffenakkoord. Volgens Nic van Holstein is er wel het besef dat de transitie niet zonder scholing en ontwikkeling kan, maar toch ontbreekt er een ‘gevoel van urgentie’. ‘Sommige veranderingen vinden nu al plaats, en dus moet daar nu een oplossing voor komen. Het kabinet investeert miljarden in de economie, maar slechts heel beperkt in de transitie op de arbeidsmarkt. Op sectoraal en bedrijfsniveau zullen tussen werkgevers en werknemers ook afspraken moeten worden gemaakt.’

Sociale innovatie
‘Met alleen technologische vernieuwing komen we er niet’, zegt de VCP. Sociale innovatie is minstens zo belangrijk, want de circulaire economie beïnvloedt ook bedrijfsprocessen en de vakinhoud. Professionals zijn vanuit hun expertise onmisbaar in ontwikkeling. Daarbij gaat het ook over arbeidsproductiviteit en de kwaliteit van arbeid. Hoe organiseer je eventuele flexibiliteit in processen, maar kun je werknemers een goede baan bieden met een normaal contract. Dat zijn vragen waarbij ook vakorganisaties betrokken horen te zijn.