Cao-overleg formeel gestart

Op 5 april hebben we met de werkgever en de andere politievakorganisaties het eerste formele cao-overleg gevoerd. Wij blijven ons onder andere inzetten voor een lagere werkdruk, een daling van het ziekteverzuim en betere loopbaanmogelijkheden.

We overleggen aan de hand van vier blokken van gespreksonderwerpen:

  • Inrichting en besturing organisatie, flexibiliteit en capaciteit
  • Duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en ziekteverzuim
  • Kwaliteit en opleidingen
  • Beloningen, inkomen en toelagen

Afgesproken is dat de bonden en werkgever op een aantal punten nog nadere onderbouwing van hun voorstellen aanleveren. Een aantal afspraken uit de vorige cao staan nog open, zoals het loopbaanpad en een aantal afspraken rond de veiligheid en gezondheid van politiecollega’s. De VMHP heeft samen met de andere bonden de werkgever hier al zeer vaak op aangesproken. De VMHP vindt het van groot belang dat partijen afspraken nakomen. Dit is van toepassing op eerdere afspraken maar uiteraard ook voor de komende cao.

VMHP
De VMHP blijft zich ervoor inzetten dat collega’s een lagere werkdruk gaan ervaren, een daling van het ziekteverzuim ingezet wordt en er meer geïnvesteerd wordt in betere loopbaanmogelijkheden voor politiemedewerkers. De VMHP zet zich in voor een cao waar organisatie en medewerkers beter van worden.