Cao-inzet VMHP bekend

Woensdag 19 december hebben wij de minister onze cao-inzet aangeboden. Afgelopen weken is door een werkgroep (vertegenwoordiging vanuit verschillende functies en eenheden), hard gewerkt aan deze inzetbrief met drie hoofdlijnen: vraagstukken rondom de grote uitstroom van personeel, een duurzame inzet van medewerkers en de inkomensontwikkeling. Tijdens de VMHP kaderdag is de inzet besproken en vastgesteld.

Download hier de brief die woensdag 19 december naar de minister gestuurd is.


Nieuwsoverzicht