Breng je stem uit bij ABP

Doe mee met de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP. De VMHP heeft ook een kandidaat: Maarten van de Nieuwenhuijzen.

Wil je jouw stem laten doorklinken in het beleid van ABP? Neem dan deel aan deze verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan waarin vertegenwoordigers van deelnemers, pensioengerechtigden en werkgever vertegenwoordigd zijn.

Ons VMHP-lid Maarten van de Nieuwenhuijzen staat onder de kandidaten van de lijst van de CMHF waar wij ook lid van zijn.