Bonden peilen animo voor hardere acties

Honderden collega’s hebben op woensdag 27 en donderdag 28 mei in de eenheden Noord-Holland en Midden-Nederland het werk neergelegd om mee te doen aan het estafette-overleg over hardere CAO-acties. Tijdens vakbondsbijeenkomsten nabij hun werkplek bespraken ze met voorzitters, bestuurders en kaderleden het CAO-conflict met minister Van der Steur, de blijkbaar noodzakelijke verharding van de acties en de bereidheid van de collega’s om daaraan deel te nemen. De komende twee weken vindt ook in alle andere eenheden estafette-overleg plaats, inclusief de daarmee gepaard gaande bureausluitingen. Collega’s hebben geen goed woord over voor de huidige CAO-voorstellen van de werkgever en het uitblijven van een beter bod. Dat bleek overduidelijk uit hun reacties tijden de eerste 25 van ruim 120 vakbondsbijeenkomsten door het hele land. ‘Onbegrijpelijk..’ ‘Respectloos…’ ‘Laat de politiek het voelen…’

Een samenvatting van de hoofdpunten van het CAO-conflict.

1. Salarisverhoging

Inzet bonden: Na vier jaar nullijn krijgen alle collega’s vanaf 1 januari 2015 een salarisverhoging van 3,3 procent met een minimum van € 100 bruto per maand.

Inzet werkgever: De loonsverhoging in 2015 hangt af van het geld dat de medewerkers daarvoor vrijmaken door andere arbeidsvoorwaarden in te leveren.

2. Reorganisatietoeslag

Inzet bonden: De inzet en loyaliteit van de collega’s tijdens het jarenlange reorganisatietraject wordt beloond met een eenmalige toeslag, uit te betalen in juni 2015.

Reactie werkgever: Onbespreekbaar.

3. Uitloopperiodieken voor ondersteunende functies

Inzet bonden: Medewerkers in de ondersteuning krijgen uitloopperiodieken toegekend.

Reactie werkgever: Onbespreekbaar.

4. Toelagen voor onregelmatig werken

Inzet bonden: De veel te lage toelagen voor onregelmatige inzet en piketdienst worden aanzienlijk verbeterd, net als de reiskostenvergoedingen.

Reactie werkgever: Onbespreekbaar.

5. Duurzame inzetbaarheid

Inzet bonden: De werkgever moet snel en overtuigend uitvoering geven aan eerder afgesproken voorzieningen om het politiewerk veiliger en gezonder te maken en medewerkers een loopbaanperspectief te bieden.

Reactie werkgever: Haastige spoed is zelden goed.

6. Vroegpensioen

Inzet bonden: Gezien het erkende slijtende karakter van hun werk moeten politieambtenaren extra mogelijkheden houden om eerder te stoppen met werken dan andere ambtenaren.

Inzet werkgever: De extra mogelijkheden van politieambtenaren om eerder (geheel of gedeeltelijk) te stoppen met werken dan ‘gewone’ ambtenaren worden definitief afgebouwd.

7. Flexibele inzet

Inzet minister: De inzetbaarheid van politiemensen moet nog flexibeler worden, onder andere door het aantal vrije weekenden waar ze recht op hebben te verminderen van 21 naar 18.

Reactie bonden: Geen sprake van!


Nieuwsoverzicht