Bonden en werkgever bereiken onderhandelingsresultaat

De werkdruk van politiemensen wordt aangepakt door het vrijmaken van extra capaciteit op basis van het Herstelplan van de bonden. Medewerkers in de basispolitiezorg, opsporing en ondersteuning krijgen duidelijkheid over (automatische) doorstroom naar hogere functies na het opdoen van enkele jaren ervaring. Collega’s krijgen meer zeggenschap en duidelijkheid over hun inroostering. De flexibiliseringsplannen van de werkgever (afschaffing 4x9- modaliteit) zijn van tafel. Het basisinkomen van politiemedewerkers wordt in drie jaar tijd met meer dan 8 % verhoogd. Daarnaast is er op zowel 1 januari 2018 als 2019 een eenmalige uitkering van 400 euro.

Een onderhandelingsresultaat is nog geen CAO-akkoord. Dat komt er pas als de leden van de politiebonden instemmen met het afsprakenpakket. De komende weken zullen de bonden hun leden uitgebreid informeren over het akkoord, zowel op bijeenkomsten als online. Daarbij kunnen alle leden hun stem laten horen. Hierover volgt zo snel mogelijk meer informatie.


Nieuwsoverzicht