Beste wensen

Allereerst wens ik jullie en jullie dierbaren een gelukkig en liefdevol 2020! Na een drukke december en een roerige jaarwisseling is het nu toch 2020 geworden. En is het weer business-as-usual…

 

Aan het einde van 2020 speelden belangrijke thema’s voor de politie in het algemeen en onze vereniging in het bijzonder. Om met het laatste te beginnen: de extra ingelaste algemene ledenvergadering van 13 december zorgde voor een nieuwe naam van onze vereniging. Van VMHP naar Equipe. Van de doelgroep leidinggevenden nu uitbreiding naar een grotere doelgroep: alle politiemensen die op hbo/academisch niveau werken danwel opgeleid worden. Met de wijziging zijn we er natuurlijk niet. Voor de continuïteit van onze vereniging is komende jaren nog een grote krachtsinspanning nodig. En hebben we jullie hulp hard nodig. 

Vroegpensioen en capaciteitstekort
Aan het einde van 2020 hebben de vakbonden de publiciteit gezocht om bij het bevoegd gezag meer aandacht/daadkracht te vragen met betrekking tot het capaciteitstekort bij de politie. Inzet naar bevoegd gezag was om voor 1 januari aan te geven waar ambitieniveau wordt bijgesteld danwel prioriteiten verder worden gesteld. KL, PG’s en een aantal burgemeesters hebben hierop al gereageerd en een uitnodiging voor overleg gestuurd. 

Ledenraadpleging
Verder zijn de vakorganisaties gestart met het overleg over de mogelijkheden voor vroegpensioen en over het vergroten/versnellen van de instroom. Deze onderhandelingen verlopen stroef. Vlak voor de kerst bleek dat we als werkgever/vakbonden niet bij elkaar komen. Dit heeft geleid tot de organisatie van een aantal ledenraadplegingen in januari en een digitale ledenraadpleging. In deze nieuwsbrief lezen jullie hier meer over.

Uitdaging
Terug naar onze vereniging. We blijven nog steeds de vereniging van: “de kracht van het argument”. Van luisteren en dan verstandig reageren. Wat we wel kunnen gebruiken is meer diversiteit! En daar zijn geen beletselen meer voor. Meer diversiteit en meer kwantiteit is van levensbelang voor de continuïteit van onze vereniging. Bij deze de uitdaging voor ieder lid: benader eens iemand uit de ondersteuning, beleid, staf, Politiedienstencentrum en vertel ons verhaal. Vertel over de naam, de inhoud, laat het filmpje zien. Als we ons in 2020 allemaal voornemen om 1 collega lid te maken van Equipe, zijn we over een jaar verdubbeld. Ik ga in ieder geval deze uitdaging met mezelf aan, ik hoop jullie ook.

Nogmaals, een heel mooi 2020 toegewenst.

Miriam Barendse

voorzitter


Nieuwsoverzicht