Beslis mee over cao onderhandelingsresultaat

Beslis mee over het onderhandelingsresultaat cao op woensdag 31 oktober vanaf 13.00 uur in Driebergen. Dan is onze speciaal ingelaste algemene ledenvergadering (ALV) in het goed bereikbare Antropia, Hoofdstraat 8 te Driebergen. Aanmelding vooraf stellen we op prijs. Kun je dan niet komen, dan is er de digitale peiling vanaf woensdag 17 oktober om 9.30 uur. We nemen de input uit de cao-bijeenkomsten en de digitale ledenpeiling erg serieus. Het resultaat weegt zwaar mee in het besluit dat uiteindelijk op de ALV wordt genomen. Hoe zwaar dit meetelt, is afhankelijk van het aantal reacties. We hopen op minimaal 50% deelname. We horen graag jouw mening!

Op 14 september 2018 is er door de bonden en minister een onderhandelingsresultaat bereikt voor de nieuwe cao. De leden van de vier politiebonden ACP, NPB, AMVP en VMHP bepalen uiteindelijk of dit onderhandelingsresultaat een cao wordt. Hoe werkt dit? En hoe kan je je mening geven?

We hebben te maken met vier politiebonden, die elk hun eigen statuten en regels kennen. En dus ook elk op hun eigen manier tot een beslissing komen.

Volgens de statuten van de VMHP beslist uiteindelijk de Algemene Ledenvergadering (ALV) over het cao-onderhandelingsresultaat en of dit uiteindelijk omgezet kan worden in een cao-akkoord.

Deze ALV is op woensdag 31 oktober om 13.00 uur in Antropia in Driebergen.

Laat van je horen
Je kan op verschillende manieren van je laten horen.

  • ​​Cao bijeenkomsten
    Op dit moment vinden er cao-bijeenkomsten plaats door het hele land. Hier is iedereen welkom die bij de politie werkt (ook niet-leden van een politiebond). Daar wordt het resultaat en de keuzes die daarin gemaakt zijn uitgelegd. Op de bijeenkomsten kan je ook je vragen stellen en opmerkingen maken.
  • Ledenpeiling
    Enkele dagen na de laatste ledenbijeenkomst, gaat de digitale ledenpeiling van start. Deze peiling is alleen voor leden van de 4 politiebonden. Zij hebben ook de inzet bepaald waarmee de onderhandelaars op pad gestuurd zijn. Leden waarvan het emailadres bekend is, ontvangen een uitnodiging om hun mening te geven over het onderhandelingsresultaat. Het is dus van belang dat we je email adres hebben (link). In deze peiling wordt per thema gevraagd wat je daarvan vindt. En wordt er afgesloten met de vraag 'ben je voor of tegen dit akkoord'.
  • Algemene Ledenvergadering

Als VMHP-lid ben je van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering op 31 oktober.

Representativiteit
We nemen de input uit de bijeenkomsten, maar ook de digitale ledenpeiling erg serieus. Het resultaat zal zwaar meewegen in het besluit dat uiteindelijk op de ALV wordt genomen. Hoe zwaar dit meetelt is afhankelijk van het aantal reacties. We streven naar 50% deelname. Dat wil zeggen, dat er voldoende leden aan moeten deelnemen om daar conclusies aan te verbinden. Hierin hopen we de verschillende doelgroepen vertegenwoordigd te zien. Met doelgroepen bedoelen we onder andere verschillende leeftijden, verschillende domeinen (ondersteuning, uitvoering, leiding) en de verschillende eenheden. 

Na de ALV
Op de ALV wordt het besluit genomen. Ieder VMHP lid is daar welkom of kan zich laten machtigen (1 machtiging per aanwezig lid).

Op basis van de beslissing van alle politiebonden wordt vervolgens de balans opgemaakt. Vervolgens wordt óf de cao getekend, of nemen we weer aan de onderhandeltafel plaats en begint het proces helemaal opnieuw.

Jouw mening telt
Op woensdag 17 oktober 9.30 uur start de digitale peiling. Deze sluit op dinsdag 30 oktober om 9.30 uur. Vul de peiling in, wanneer je daarvoor uitgenodigd wordt. Via de mail ga je een uitnodiging ontvangen. Jouw mening is van belang!

Algemene Ledenvergadering 31 oktober 2018
Woensdag 31 oktober om 13.00 uur is de VMHP Ledenvergadering om 13.00 uur in congrescentrum Antropia, Hoofdstraat 8 in Driebergen (naast station Driebergen en vlak bij de A12). Aanmelding via deze pagina stellen we zeer op prijs.