Belangrijk over LFU

Let op: de komende maanden kun je een keuze maken rondom de LFU. Houd dit in de gaten! We organiseren hierover ook bijeenkomsten.

Werkte je voor 1 juli 2018 al bij de politie en was je op 1 juli 2018 tussen de 46 en 54 jaar oud? Dan kun je de komende maanden zelf kiezen of je vanaf 1 juli meedoet met het nieuwe verlofsparen op basis van de Regeling levensfase-uren (LFU). Doe je dat niet, dan behoud je gewoon je aanspraken op levensloopbijdragen, RPU en leeftijdsdagen. Vanaf 15 januari maak je in Youforce je keuze kenbaar. Laat je voor 30 maart niets van je horen, dan kom je automatisch onder de LFU te vallen. Let op: je keuze is eenmalig en je kunt er niet op terugkomen. Zet dan ook de plus- en minpunten van de twee opties goed naast elkaar. We houden met de andere bonden in februari in elke politie-eenheid een voorlichtingsbijeenkomst (data volgen binnenkort). Je kunt ook alvast op het politie-intranet kijken.


Nieuwsoverzicht