Belangenbehartiging personele reorganisatie bijna afgerond

De VMHP behartigt de belangen van haar leden. Zo ook rond de personele reorganisatie. De behandeling van de meeste bezwaren tegen de plaatsingsbesluiten rond deze reorganisatie zijn afgerond of bevinden zich in een afrondend stadium. De collega’s die zich beriepen op het beleid voor de tijdelijke tewerkstellingen, hadden vaak succes. Helaas was de uitkomst op de juridische bezwaren tegen de (methode van) plaatsing minder positief

Een aantal knelpunten rond tijdelijke tewerkstellingen kon opgelost worden. In het reorganisatieproces gold op grond van het Transitieakkoord van 22 februari 2011 een bevorderings- en benoemingsstop. Het gevolg hiervan was dat er tijdens deze periode vaak tijdelijke tewerkstellingen ingezet werden. In september 2016 en december 2016 is voor deze groep apart beleid gemaakt. Dit zorgde ervoor dat de meeste betrokken collega’s toch op die tijdelijke werkplek geplaatst konden worden.


Nieuwsoverzicht