Arbeidsvoorwaarden gesprek nieuwe teamchefs

Gefeliciteerd nieuwe teamchefs! Jullie worden uitgenodigd voor een arbeidsvoorwaardengesprek. Wat houdt dat in en wat wordt daarin geregeld?

Wat is de aard van het arbeidsvoorwaardengesprek?

Het arbeidsvoorwaardengesprek heeft de status van een startgesprek met de nieuwe leidinggevende en de HRM-adviseur.

Aan de orde komt een aanstelling- of wijzigingsbesluit en de rechtspositionele consequenties die herleidbaar zijn naar het BARP.

Waar gaat het gesprek inhoudelijk over?

De betrekkingsomvang blijft gelijk en als het zich voor doet is er geen gevolg voor de status – executief of ATH –.

Wat in de rechtspositie is vastgelegd wordt gehanteerd. Persoonsgebonden aanspraken worden gehonoreerd. Persoonlijke toelagen worden gerespecteerd met de aantekening dat een generiek antwoord op de vraag over individuele toelagen ingewikkeld is. Aanspraken met een collectief karakter worden opgenomen in de Harmonisatie. In het harmonisatietraject wordt bepaald hoe daar mee om wordt gegaan. Dat gaat bijvoorbeeld over regelingen voor groepen leidinggevenden.

Toekenning van rangen wordt analoog toegepast volgens hoofdstuk VIIb Barp en het Rangenbesluit. Bevorderingen zijn conform het Barp. Word je bevorderd dan krijg je ook de rang die bij je nieuwe functie hoort.

 

Extra reizen worden gecompenseerd conform het LSS.

Aanspraken op functiegebonden toelagen vervallen als de koppeling van de toelage met de functie wegvalt.

Er zijn in 2014 nog geen consequenties merkbaar bij het gebruik van de dienstauto

 

Nog vragen?

Heb je nog vragen of wil je wat meer weten?Neem dan contact op met de VMHP: belang@vmhp.nl