Algemene bepaling Grondwet in consultatie

De Grondwet krijgt een algemene bepaling die vóór artikel 1 zal worden toegevoegd en zal luiden: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.’ Het wetsvoorstel dat dit regelt gaat vandaag in consultatie.

De Grondwet krijgt een algemene bepaling die vóór artikel 1 zal worden toegevoegd en zal luiden: ‘De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.’ Het wetsvoorstel dat dit regelt gaat vandaag in consultatie. De ministerraad heeft dat besloten op voordracht van de minister-president, minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

De algemene bepaling maakt onderdeel uit van de Grondwet en wijst vooruit naar de bepalingen die volgen. Zij geeft de contouren aan voor het lezen en begrijpen van de Grondwet. Daarbij overweegt het kabinet dat de drieslag democratie, rechtsstaat en mensenrechten in de internationale rechtsorde de standaard is waarnaar in veel constituties van andere landen expliciet wordt verwezen.

Het opnemen van een algemene bepaling in de Grondwet was eerder geadviseerd door de Staatscommissie Grondwet. Het kabinet heeft het Grondwetswijzigingsvoorstel in juni aangekondigd. De internetconsultatie loopt tot 15 oktober 2014 en is te vinden op www.internetconsultatie.nl.


Nieuwsoverzicht