Achtergrond stichting voor samenwerking politievakorganisaties

Zoals eerder bericht aan onze leden via de nieuwsbrief hebben de voorzitters van VMHP, ACP en ANPV de statuten getekend voor de Stichting Samenwerkende Nederlandse Politievakorganisaties (SSNP). Je vindt nu ook de achtergronden van deze stichting terug op onze site.

 

De stichting, die op 27 maart 2019 opgericht is, maakt samenwerken tussen de verschillende politievakorganisaties formeel. Toch blijven de drie verschillende verenigingen VMHP, ACP en ANPV herkenbaar en leidend.

Doel
Als drie vakbonden delen we dat we het beste willen voor onze leden, politiemensen. Samen streven we naar een vitaal politievak en een vitale professional die het werk uitvoert. Als doel hebben we geformuleerd:

In een steeds complexere wereld samen de belangen van politiemensen langs de lijnen van het vak optimaal en herkenbaar behartigen. Op zo’n manier dat er ruimte blijft voor elke individuele organisatie en we samenwerken waar het meerwaarde biedt.

Achtergrond
De wereld verandert en samenwerken is de enige manier voor organisaties om invloed te kunnen blijven uitoefenen. Binnen de politie, maar ook binnen het veiligheidsdomein. Er is één nationale politie, we zien nationaal en internationaal dat er steeds meer wordt samengewerkt binnen de sector veiligheid.

Maar ook dat arbeidsvoorwaarden en rechtspositie steeds complexer worden. Om al die trends het hoofd te bieden en daarmee op te komen voor de belangen van onze achterban, is het belangrijk samen te werken. Belangrijke thema’s zijn hierbij:

  • zorg voor de mens achter het uniform
  • onderwijs
  • erkenning en waardering
  • vergrijzing en vergroening
  • ICT

SSNP LOGO


Nieuwsoverzicht