Nieuws

De politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP hebben minister Grapperhaus en korpschef Akerboom op 20 april een verbeterplan voor de nationale politie overhandigd. Het bestaat uit ruim dertig maatregelen om...

De ACP, ANPV, NPB en VMHP hebben een toelichting op hun gezamenlijke cao-inzet naar de werkgever gestuurd over de formatie en inrichting van de politieorganisatie. Tegelijkertijd heeft de werkgever...

De ACP, ANPV, NPB en VMHP hebben afgelopen week met elkaar doorgepraat over de aanpak van het onderhandelingsproces voor een nieuwe CAO Politie om het resultaat te behalen dat zij voor ogen hebben. We...

Van 3-30 april kun je meedoen met de verkiezingen voor het ABP Verantwoordingsorgaan. Wij zijn vertegenwoordigd in de CMHF die een lijst heeft. Waarom is stemmen zo belangrijk?

Op 25 mei tijdens de algemene ledenvergadering behandelen we statutenwijzigingen die nodig zijn voor een blijvend sterke positie van onze vereniging. Onderstaand lees je de achtergrond.

Op 5 april hebben we met de werkgever en de andere politievakorganisaties het eerste formele cao-overleg gevoerd. Wij blijven ons onder andere inzetten voor een lagere werkdruk, een daling van het...

Na de algemene vergadering op 25 mei hebben wij diezelfde dag Ben Tiggelaar en Jan Reinders uitgenodigd rond het thema 'duurzaam innoveren'. VMHP-leden kunnen zich nu voor deze thema-middag...

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de jaarlijkse algemene vergadering met lunch op 25 mei in Baarn. Reageren op de notulen kan tot 9 mei. Op onze site vind je ook een overzichtsdocument van de...

Doe mee met de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan ABP. De VMHP heeft ook een kandidaat: Maarten van de Nieuwenhuijzen.

Het voorstel van voormalig kamerlid en oud-FD-redacteur Ed Groot om onze aanvullende pensioenen verder af te toppen in ruil voor een minder snelle verhoging van de AOW is volgens de Vakcentrale voor...

Stichting van de Arbeid roept de Tweede Kamer op om met een gezamenlijke inzet van sociale partners en kabinet een doorbraak te bereiken op de permanente ontwikkeling van werkenden en werkzoekenden. ...

De overgang naar een circulaire economie slaagt alleen als werknemers er actief bij worden betrokken. De Vakcentrale voor Professionals (VCP) waarbij wij aangesloten zijn, vindt daarom dat er meer...

De politiebonden hebben minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid een brief gestuurd over de flexibiliseringsagenda in relatie tot de cao-onderhandelingen. Wij willen weten hoe hij kijkt naar...

In april kun je meedoen met de verkiezing van de nieuwe leden van het ABP verantwoordingsorgaan. VMHP-lid Maarten van Nieuwenhuijzen stelt zich hiervoor verkiesbaar. Wij houden je via de site en de...

Ook de VCP maakt zich voor ons hard voor het afschaffen van de RVU-boete. De RVU-boete komt in beeld als mensen minder dan de helft gaan werken en dit volgens de fiscus riekt naar vroegpensioen. In...

Wil je zelf regie op je loopbaan? Of ben je bezig met een volgende loopbaanstap en wil je de waarde van je werkervaring inschatten? Misschien is het gratis ervaringscertificaattraject voor jou dan...

Onze ICT-voorzieningen waren op 8 maart onderwerp van gesprek in een hoorzitting van de Tweede Kamer, als voorbereiding op het toekomstige officiële debat.

De politievakbonden staan aan de vooravond van de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Politie. Nadat de gezamenlijke cao-inzet tot stand werd gebracht en het burgerinitiatief 'politiepensioen' vorige...

Steeds meer ontwikkelingen tonen de noodzaak aan voor het invoeren van de Regeling Levensfase-uren (LFU). Het ‘on hold’ laten van de LFU vinden de politiebonden niet langer verstandig. Dat hebben de...

Ontwikkelingen in de samenleving en in criminaliteitsvormen maken de inzet van ‘specialisten’ noodzakelijk. Bonden, ministerie en korps kwamen op 1 februari overeen dat hiervoor het Besluit Algemene...