Nieuws

Heb je al de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt en werkt je partner nog wel? Laat het ABP dan een individuele berekening maken voor het partnerpensioen. Mogelijk kan dit jou, als je partner nog werkt,...

Het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) heeft op 1 februari overeenstemming bereikt over een wijziging van de rechtspositie van de politie in verband met de introductie van de executieve...

Ga je op 20 februari mee naar Den Haag om de volksvertegenwoordigers onze steunbetuigingen te overhandigen? Ruim 40.000 Nederlanders hebben hun handtekening gezet onder het burgerinitiatief van de...

Wij koersen samen met de andere politiebonden aan op een gezamenlijke cao-inzet. Dat is het resultaat van positief overleg tussen de voorzitters van de vier bonden afgelopen donderdag en vrijdag.

Als je na 31 januari 2018 overlijdt, heeft dit mogelijk financiële gevolgen voor je partner. De VMHP waarschuwt de werkgever en de CMHF hier al langer voor. Het TV-programma RADAR heeft hier afgelopen...

Bouwen collega’s die voor hun 58ste een beroep doen op de RPU, sinds 1 januari over minder salaris pensioen op? De VMHP en de andere bonden spreken hierover op 19 januari met de werkgever. De...

Wij hebben met de werkgever en de andere vakorganisaties op 14 december overleg gevoerd over ZSM. Binnenkort volgt een tweede overleg.

Woensdag 19 december hebben wij de minister onze cao-inzet aangeboden. Afgelopen weken is door een werkgroep (vertegenwoordiging vanuit verschillende functies en eenheden), hard gewerkt aan deze...

Binnenkort valt de ANW-compensatie voor partners, in geval van overlijden na 31 januari 2018, weg. De politie heeft met verzekeraar Loyalis afspraken gemaakt over een alternatieve voorziening. Lees...

We hebben een zetel in de OR Limburg bij de afgelopen verkiezingen gehaald. Een mooi resultaat dankzij de inzet van vele collega's. Gefeliciteerd!

De VMHP heeft bij de OR-verkiezingen in Midden-Nederland drie zetels weten te behalen. Bedankt aan iedereen die zich verkiesbaar heeft gesteld, actief heeft meegeholpen en op ons gestemd heeft.

De evaluatiecommissie van de Politiewet 2012, bekend als de Commissie Kuijken, heeft haar eindrapport aangeboden aan Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. In hoofdlijnen onderschrijven we...

Helaas hebben we in Den Haag geen zetel in de ondernemingsraad gehaald.

Op donderdag 7 december is er op de James Wattstraat 84 (auditorium) in Amsterdam een werkonderbreking van de gezamenlijke bonden.

We naderen de 40.000 handtekeningen onder onze petitie voor een fatsoenlijk politiepensioen. Daarmee komt ook de dag dichterbij dat we bij de Tweede Kamer kunnen gaan claimen dat dit onderwerp ter...

De VMHP heeft vier zetels weten te behalen bij de OR-verkiezingen van Bedrijfsvoering.

Je krijgt korting bij OHRA, als je lid bent van de VMHP.

Fiscaal voordeel genieten volgens cao à la carte? Je kunt je VMHP-contributie fiscaal af laten trekken voor de inhouding loonbelasting. Daardoor heb je er netto voordeel van.

De VMHP heeft twee zetels in de ondernemingsraad van de Politieacademie.

De premie van de PZP Zorg-op-maatpolis gaat op 1 januari 2018 met € 3,06 per maand omhoog (3%) en komt uit op € 104,62 (€ 1.255,44 per jaar). Dat is € 6,00 onder de kostprijs. CZ groep zet hiervoor €...