Nieuws

De VCP heeft in de landelijke cliëntenraad en in verschillende regionale cliëntenraden vacatures. VMHP'ers kunnen zichzelf hiervoor opgeven.

Een werkonderbreking van tweemaal twee uur. Daartoe roepen de politiebonden ACP, ANPV, NPB en VMHP om te beginnen politiemensen in Midden-Nederland en Noord-Holland op. Om zodoende op donderdag 28...

Na maanden van intensieve besprekingen tussen vakbonden en werkgevers om oplossingen te vinden voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt, zijn de partijen, waaronder de VCP, zonder afspraken uit elkaar...

De VMHP organiseert voor haar kaderleden weer een Kaderdag.

De ACP, ANPV en VMHP willen dat een nieuw kabinet wettelijke blokkades opheft die een goed “politiepensioen” in de weg staan. De afgelopen jaren is de politie onevenredig hard geraakt door nieuwe...

Op 6 juli is er tussen de werkgevers- en de werknemersdelegatie in de pensioenkamer een onderhandelaarsakkoord bereikt tot aanpassing van het ABP Pensioenreglement. Lees dit artikel voor de...

Eind juni bereikte ons het bericht dat voormalig korpschef Gerard Bouman tijdens zijn vakantie in Amerika, was getroffen door een ernstig hartinfarct.

Met leedwezen ontvingen wij vandaag de trieste...

Het bestuur van EUROCOP heeft een presentatie gepubliceerd, waarin zij duidelijk presenteert welke doelen en aanpak EUROCOP nastreeft.

De Coalitie voor Veiligheid heeft nu een eigen site. Je vindt hier alle bonden en vakorganisaties die zich met ons bij deze coalitie aangesloten hebben. Wij roepen samen op tot investeringen in...

De politiebonden willen niet voorbijgaan aan de zorgen van collega’s - zoals geuit tijdens een rondgang over de regeling Levensfase-uren (LFU) en daaropvolgende ledenpeiling - over een gebrek aan...

Conspire2inspire gaat beslist door. In de vorige nieuwsbrief leek het alsof deze kenniskring zou stoppen, maar dit is allesbehalve het geval. Conspire2inspire organiseert alleen niet meer de...

Meer politiemensen, meer budget, minder geweld tegen hulpverleners. Belangrijke punten die ook Eurocop in haar politieke agenda heeft staan. Door lid te zijn van de VMHP weet je dat ook op Europees...

De Coalitie voor Veiligheid waarachter de VMHP deel van uit maakt, heeft onlangs informateur Tjeenk Willink een brief gestuurd. In totaal is 4,5 miljard Euro nodig om organisaties in de...

Per 1 juli kun je een verzoek voor de nieuwe regeling aanvraag functieonderhoud (RAAF) bij de werkgever indienen.

Te weinig opsporing, te grote teams en beleid van binnenuit in plaats vanuit de samenleving. Om een paar kritische noten van professor Cyrille Fijnaut te noemen. Hij gaf onlangs op uitnodiging van de...

De VMHP en de SAOP maakten het derde conspire2inspire congres op 22 juni in Doorn mede mogelijk. Naast de workshops was er veel ruimte voor ontmoeting, verdieping en verbinding.

De VCP waar wij ook lid van zijn, groeit verder door naar 270.000 leden. Ook De Unie, UOV en ANBO verbinden zich aan deze vakcentrale.

In het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) van 1 juni is met alle partijen overeenstemming bereikt over de introductie van een nieuw stelsel voor executieve aanstellingen.

Meld je vóór 1 oktober aan voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering politie (AOV Politie) van Loyalis. Deze verzekeraar stelt je dan geen medische vragen en je bent goed tegen arbeidsongeschiktheid...