Nieuws

Samen met de andere politiebonden breiden we de bonnenactie voor een goede cao uit. Op 17 juli 7.00 uur kunnen alle politiemedewerkers en niet alleen de basisteams meedoen en minder bekeuringen...

Wij willen een goede cao. Daarom hebben wij met de andere bonden het herstelplan nationale politie opgesteld. Om dit kracht bij te zetten voeren wij gezamenlijke acties.

Politiecollega´s moeten de cao-acties openlijk kunnen steunen. De ACP, ANPV, VMHP en NPB willen niet dat de werkgever beperkingen oplegt in de omgang met media en social media. Dit raakt volgens de...

Wij roepen onze leden op vanaf maandag 9 juli alleen bekeuringen uit te schrijven bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid en in alle andere gevallen te volstaan met een waarschuwing....

Met de andere bonden hebben wij gereageerd op de brieven van de korpschef en werkgever. Wij missen een inhoudelijke reactie op ons herstelplan nationale politie. Op 5 juli zetten de bonden dit kracht...

De politiebonden willen van de commissie voor verzoekschriften en burgerinitiatieven klip en klaar horen OF en HOE het burgerinitiatief voor een fatsoenlijk (vroeg)pensioen door de Tweede Kamer wordt...

De bonden maken zich klaar voor collectieve acties. Voor donderdag 5 juli staat in Den Haag een actie gepland met kaderleden.

Wat is de stand van zaken rond de pensioenopbouw bij deelname aan de Regeling Partieel Uittreden (RPU)? De andere bonden en wij hebben lang overlegd met de werkgever en de Belastingdienst over de...

Ons burgerinitiatief voor een fatsoenlijk (vroeg)pensioen is door de commissie voor verzoekschriften en burgerinitiatieven deels afgewezen. Daardoor is het onzeker of het überhaupt besproken wordt in...

Vanaf vandaag (maandag 18 juni) houden de politiebonden enkele CAO-sessies. Tijdens deze sessies geven de bonden een toelichting op de CAO-onderhandelingen tot nu toe en gaan zij in gesprek met...

Werk je bij de Landelijke Eenheid? Dan kun je tussen 18 en 29 juni meedoen met de verkiezingen voor de ondernemingsraad.

 

Meer weten over het herstelplan voor de nationale politie van de bonden en het flexplan van de werkgever? Kom dan naar onze cao-bijeenkomsten van 18 tot en met 28 juni.

De werkgever organiseert de komende weken drie bijeenkomsten om met collega’s in gesprek te gaan over de cao. De korpsleiding zal een toelichting geven op de laatste stand van zaken en wil dieper...

De VMHP blijft, zoals je van ons gewend bent, vertrouwelijk omgaan met jouw gegevens.

ABP heeft de uitslag van verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan gepubliceerd. Ruim 200 mensen stemden op de VMHP-kandidaat, helaas niet genoeg voor een zetel. Onze belangen worden uiteraard via...

Wij en de andere politiebonden willen dat de korpschef en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met een reactie komen op onze voorstellen om de organisatie op orde te krijgen. Ook moet er...

Op donderdag 17 mei kwamen ruim honderd kaderleden van de vier politiebonden ACP, ANVP, NPB en VMHP in Amersfoort bijeen om een volgende ronde in te luiden in het cao-traject: de cao-sessies. Voor de...

Wij hebben samen met de andere bonden het verbeterplan voor de nationale politie aan de Tweede en Eerste Kamer, regioburgemeesters en het Openbaar Ministerie verzonden. Ook deze partijen hebben immers...

Vanaf 1 juli 2019 kun je beginnen met het sparen van extra verlof via de LFU-regeling. Dat zijn de werkgever en politievakbonden onlangs met elkaar overeengekomen.

De politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP hebben minister Grapperhaus en korpschef Akerboom op 20 april een verbeterplan voor de nationale politie overhandigd. Het bestaat uit ruim dertig maatregelen om...