Kenniskring Internationaal

Willy Valckx
Cees van der Voet
Bert de Rooij
Jan Dikkers

De VMHP is lid van Eurocop. De Kenniskring Internationaal vertegenwoordigt onze vereniging onder andere bij Eurocop-vergaderingen. Hieronder staat een aantal relevante verslagen. In het verenigingsblad 'Blauwtje' komen de achtergronden hiervan aan de orde.

EUROCOP: een korte presentatie van wat EUROCOP is en doet.

De VMHP is aangesloten bij EUROCOP. Éen van de Europese koepels van politievakorganisaties. EUROCOP onderhoudt nauwe banden met het Europees Parlement en probeert zo de belangen van Europese politiecollega's ook op de Europese politieke agenda te krijgen en te houden. 

Eurocop persverklaring geweld tegen politie. Zie Blauwtje april 2017

Executive Committee 27 oktober 2016. Zie Blauwtje april 2017

Eurocop Terrorism Conference 26 oktober 2016 in Barcelona. Zie Blauwtje april 2017

EUROCOP Ordinary Congress 16-18 november 2015, Dublin Ierland. Zie Blauwtje januari 2016

ExCom Report from March 2015 to August 2015

Position Paper "Health and Safety of EU Police Officers"

EuroCop's lobby op Europees niveau geëvalueerd

EuroCop probeert sinds 2012 haar invloed op de politieke besluitvorming in Europa te versterken door een professioneel bureau in te zetten voor lobby activiteiten. 

Zie het evaluatie rapport "EUROCOP POLITICAL REPORT, Our EU lobbying achievements 2012-2015" dat laat zien hoe effectief de lobby tot nu toe was.

Praagse Declaratie EuroCop inzake de Europese vluchtelingen en asielproblematiek

Brief van de Voorzitter EuroCop 11-8-2015 inzake antwoord van Commissioner Avramopoulos op de vraag van MEP Juan Fernando López Aguilar

EuroCop: Follow up to the Stockholm Programme- A "Future Framework"

Bijlagen bij het artikel van Willy Valckx in het Blauwtje van januari 2015

EUROCOP: Een Zweedse studie naar de gezondheidseffecten van gebruik van TETRA

Bijlagen bij het Eurocop-artikel van Willy Valckx in het Blauwtje nummer 2014/4

Op 29 en 30 april 2014 vond in Vilnius, Litouwen, de halfjaarlijkse vergadering plaats van het committee van Eurocop. Als lid van Eurocop maakt de VMHP qualitatequa deel uit van deze halfjaarlijkse vergadering.

Naast de standaard onderdelen van de agenda stond de vergadering vooral in het teken van de vaststelling van de bijdrage die Eurocop aan het Europees Parlement levert voor een nieuw Europees Veiligheidsprogramma voor de periode 2015 - 2019. Deze bijdrage werd voorafgegaan door een evaluatie van Eurocop over het nagenoeg voorbije Programma van Stockholm.

 

Hieronder PDF-downloads van het verslag van Eurocop over de periode november 2013 - april 2014 en het beleidsdocument over het vervolg op het Stockholm Programma.

 

EuroCop: verslag over de periode november 2013-april 2014