Commissie Postactieven

Herman Wiltink

Joke Schake

Bob Nagel

Klaas de Vos

Mariëtte Christophe

Postactieven

Voor gepensioneerde VMHP-leden bestaat de mogelijkheid tegen een aangepast tarief lid te blijven van onze vereniging. U kunt diverse bijeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de algemene ledenvergadering en de postactievendag, blijven bezoeken. Zo blijft u betrokken.

Postactievendag

Speciaal voor de postactieven is er jaarlijks in Huis ’t Velde (Warnsveld) de ‘postactievendag’. Deze bijeenkomst vindt in de tweede week van oktober plaats, wisselend op woensdag of donderdag.

Commissie
Een commissie van vijf personen organiseert de postactievendag volgens een al jaren bestaand, succesvol format. De commissieleden zijn ook kaderlid van de vereniging en nemen deel aan de kadervergaderingen. Voor de postactievendag wordt jaarlijks een thema vastgesteld.

Deskundige sprekers
Drie deskundigen op dat terrein houden op de dag zelf vanuit verschillende invalshoeken een voordracht. Geprobeerd wordt de derde spreker een wat ‘tegendraads’ geluid te laten vertolken. Uiteraard is er ruimte voor discussie met de meestal rond de zeventig aanwezigen.

Actuele onderwerpen
Onderwerpen die de afgelopen jaren aan bod kwamen, waren:

  • leiderschap met onder andere generaal Peter van Uhm;
  • corruptie met onder andere Michel van Hulten;
  • duurzaamheid met onder andere weerman Reinier van den Berg;
  • cybercrime met onder andere generaal Dick Berlijn;
  • onderwijs met onder andere Leon Kuijs van de politie.

Voor 2017 stond terrorisme op het programma met onder andere hoogleraar Edwin Bakker van de Universiteit Leiden. In 2018 was het thema ondermijning. De volgende postactievendag is op woensdag 9 oktober 2019 met als onderwerp: Verleden, heden en toekomst nationale politie.

 

Nog meer
Op de postactievendag wordt u ook bijgepraat over de pensioenen. Verder vertelt de voorzitter over de actuele ontwikkelingen binnen onze vereniging en het politiekorps in het algemeen. Deze dag wordt afgesloten aan de bar met vervolgens een maaltijd. Een mooie reünie voor postactieven.

Verslag
Van de bijeenkomsten komt na afloop in het ledenblad Blauwtje een verslag. Nieuwsgierig? Kijk in de edities kort na oktober, zoals november 2013, december 2014, januari 2015 en november 2016. Latere edities zijn alleen naar leden per post verstuurd.