Van de voorzitter

Cao op komst en OR op dreef

 

Niet iedereen heb ik persoonlijk een gelukkig nieuwjaar kunnen wensen. Als je dit leest, is 2018 al weer in volle gang. Ik wens dat onze leden een goed jaar met voldoening in het werk en privé tegemoet gaan. Als VMHP vinden wij creativiteit binnen het loopbaanbeleid en de ontwikkeltrajecten voor individuele medewerkers belangrijk. Wij willen dat iedereen binnen de politie voldoening kan halen uit zijn of haar werk. Creatief en voldoening noem ik bewust. Dat gaat niet lukken met een standaard HR-beleid, een te grote span of control, beperkte arbeidsmobiliteit en een lage waardering.  

Daarom heeft dit volop onze aandacht bij de cao-onderhandelingen de komende tijd. Want door de verwachte grote uitstroom en de nadruk op duurzame inzetbaarheid, vinden we dat de politie maatwerk voor iedere individuele collega moet bieden. Ons beroep is belastend, het vraagt veel van geest en lichaam, daar bestaat geen twijfel over. Dat de pensioenleeftijd in Nederland omhoog is gegaan, wil niet zeggen dat dat voor alle beroepsgroepen en voor elke politiecollega’s goed is. De VMHP voert samen met de andere politievakorganisaties acties om meer aandacht te krijgen voor de uitzonderingspositie van politiemensen als het om (vroeg)pensioen gaat. Ze, lees de politiek, kan ons niet over een kam scheren. Daarom vragen wij jou en je achterban om je handtekening te zetten voor een goed pensioen. Bij het schrijven van deze blog naderden we de 40.000 handtekeningen onder deze petitie. Daarmee kunnen we bij de Tweede Kamer eisen dat dit onderwerp op de parlementaire agenda komt.  

Loopbaanbeleid en pensioen zijn niet de enige onderwerpen waar we ons voor inspannen. Wil je meer weten over onze insteek bij de cao-onderhandelingen, lees dan de brief die we voor de Kerst naar de minister gestuurd hebben. Bijvoorbeeld over de span of control van leidinggevenden, duurzame inzetbaarheid en de loonruimte van 3,5% per jaar voor iedereen.  

Onze afdelingen, kenniskringen, OR- en COR-leden hebben op de kaderdag in december meegedacht met de koers die wij als VMHP bij de cao gaan varen. Bovendien zijn we toen de inhoudelijke diepte ingegaan wat onze eigen vereniging betreft. Zoals hoe we de themabijeenkomsten, kaderdagen en algehele communicatie komend jaar willen aanpakken. Wij houden je hiervan op de hoogte via de bijeenkomsten, de site, dit blad en de digitale nieuwsbrief. En kom zeker naar de jaarlijkse VMHP-dag, dit keer georganiseerd door de Kenniskring Conspire2inspire in samenwerking met de afdeling Noord-Holland op 25 mei.  

Over organiseren gesproken, wil ik hier eveneens stilstaan bij de verkiezingen voor de ondernemingsraden (OR). Dat vergde veel organisatietalent van zeer vele, enthousiaste en gemotiveerde leden. We wilden het liefst in elke eenheid minimaal een zetel behalen. Dankzij de medezeggenschap wordt namelijk jouw belang en dat van meer dan zestigduizend collega’s zorgvuldig afgewogen. Als VMHP zijn we gespecialiseerd in het belang van professionals, hoger opgeleiden en leidinggevenden. Met de kracht van het argument altijd voorop zijn we een belangrijke gesprekspartner aan de OR-tafels. Gelukkig en met dank aan iedereen die onze wervingscampagne vormgegeven en ondersteund heeft, zagen vele collega’s onze meerwaarde en haalden we 13 zetels. Ik wens alle pas gekozen OR-leden veel succes toe in hun (nieuwe) rol in de verschillende raden.  

De VMHP blijft oog houden voor het individuele- en organisatiebelang. Wij weten op basis van argumenten de juiste balans hiertussen te vinden.  

Caroline Bonekamp

Voorzitter