Van de voorzitter

Kunst, kennis & kameraadschap

Deze drie woorden geven mijn gevoel op onze algemene ledenvergadering van 2 juni goed weer. Een warm én ook een professioneel gevoel. Tijdens deze vergadering blijkt namelijk uit alles dat wij een unieke vereniging zijn.

Netwerk
Wij wisselden op een unieke locatie midden in Dordrecht, naast de gebruikelijke onderwerpen op een ledenvergadering, een grote dosis aan kennis en verhalen uit. Dat de aanwezige vakspecialisten, leidinggevenden, postactieven en ereleden  een hecht netwerk vormen en heel Nederland met elkaar beslaan werd tijdens deze bijeenkomst nog maar weer eens bevestigd.

Kennisplatform
Maar daarnaast bieden wij ook een kennisplatform. Iets waar wij al jaren bovenop belangenbehartiging mee bezig zijn. Omdat wij zien dat ons vak ons met elkaar en de samenleving verbindt. De algemene ledenvergadering in Dordrecht is daar een mooi voorbeeld van. Zo doken wij ’s middags in de wereld van de digitale opsporing. Een vak dat niet meer weg te denken is bij de politie en waarin wij graag onze bijdrage leveren.

Sleutelposities
Wij merken dat onze leden vaak belangrijke (sleutel)posities binnen de politieorganisatie innemen, op leidinggevend vlak, op specialismen en binnen de medezeggenschap. De werkgever doet veelal een groot beroep op de expertise van onze leden. Een grote stroom van ideeën, plannen, werkgroepen en diverse initiatieven komen over de bonden heen.

Meedenken
De nationale politie doet een dringend beroep op vakorganisaties als de onze om mee te denken en mee te ontwikkelen. Daar moeten we als VMHP op reageren maar dat wordt steeds ingewikkelder. Dat geldt niet alleen voor de VMHP, ook de andere bonden. Het kost namelijk enorm veel tijd en inzet. Onze inzet wordt gevraagd juist vanuit onze visie van de kracht van het argument en onze afweging van het belang organisatie-individu.

Samenwerken
Zo hebben we de krachten binnen het veiligheidsdomein met 12 andere bonden gebundeld in de Coalitie voor Veiligheid met als doel meer geld en middelen voor veiligheid. Samen sta je nu eenmaal sterker.

Cao
Met de andere politiebonden zijn wij ook de eerste verkennende stappen op cao-gebied aan het zetten. Het lijkt allemaal nog niet zo lang geleden, eind 2015, toen de huidige cao eindelijk vastgesteld werd. Toch is de tijd al weer aangebroken om over een nieuwe cao te onderhandelen. Eerst is het wachten op een nieuw kabinet en daarmee een nieuwe minister.

Kritisch
Reken erop dat wij in de diverse overleggen kritische vragen blijven stellen en suggesties blijven doen. Uiteraard op basis van het argument. Wij willen helpen een politie neer te zetten die staat voor haar mensen. Mensen die een onmisbare rol hebben om de veiligheid in de samenleving te waarborgen. Mensen die wij koesteren. Jij toch ook?

Hartelijke groet,
Caroline Bonekamp