Themabijeenkomst Zuid Nederland: kwestbare personen met verward gedrag

Wanneer:
06 juni 2018, 15:00 - 20:00
Locatie:
Princeville, Princenhagenlaan 5 te Breda

Wij nodigen onze leden met introducés uit om tijdens deze middag met drie vakspecialisten te praten over kwetsbare personen met verward gedrag. Een problematiek die binnen onze samenleving steeds vaker wordt ervaren.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 14.30 - 15.00 uur     Ontvangst
  • 14.00 - 15.15 uur     Opening en mededelingen
  • 15.15 - 15.45 uur     Landelijke ontwikkelingen
  • 15.45 - 16.00 uur     Pauze
  • 16.00 - 16.30 uur     Theo Hulsmans, portefeuille ‘verwarde personen’
  • 16.30 - 17.00 uur     Wendy van Rijnsoever, autismespecialist
  • 17.00 - 17.30 uur     Jim Clewell, begeleidt mensen in beschermd wonen
  • 17.30 uur                  Afsluiting
  • Na 17.30 uur             Diner

Praktisch

Je kunt je tot en met 1 juni aanmelden via secretariaat@verwijder-dit.vmhp.nl. Wil je daarbij aangeven of je een introducé (die bij de politie werkt) meeneemt en wel/niet bij het aansluitende diner bent?

 

Achtergrond

“Mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen”.

Het landschap rond personen die kwetsbaar zijn en verward gedrag vertonen, is complex en volop in beweging. Niet alleen omdat er vele verschijningsvormen zijn en even zo vele oorzaken, maar ook omdat er onnoemelijk veel verschillende partners in dit landschap actief zijn. Op deze bijeenkomst willen wij deze problematiek benaderen vanuit zowel de politieorganisatie als vanuit de zorgsector. De regie rond de aanpak van deze kwetsbare groep is duidelijk bij de gemeenten komen te liggen.

Sprekers
Vanuit de politieoptiek wordt dit thema belicht door Theo Hulsmans, al jaren nauw betrokken bij de portefeuille kwetsbare personen met verward gedrag. Hij neemt ons vanuit  zijn rol mee in de laatste ontwikkeling rond dit thema.

Aansluitend zoomen we in op autisme in relatie tot agressie. Twee professionals uit de zorg, Wendy van Rijnsoever (ASS, Autisme Spectrum Stoornissen) en Jim Clewell, delen hun expertise met ons en gaan op basis daarvan met ons in gesprek.

Wendy van Rijnsoever
Wendy van Rijnsoever is persoonlijk begeleider en autismespecialist bij RIBW Lister. Hier begeleidt zij mensen met autisme naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Ook geeft zij workshops over autisme, coacht collega’s en is praktijkbegeleider van collega’s in opleiding. Wendy heeft zich in 2015 verder gespecialiseerd door een post-hbo-opleiding

Jim Clewell
Jim Clewell begeleidt mensen binnen een beschermde woonvorm. Hij brak zijn specialistenopleiding af, omdat hij meer wilde dan alleen medicijnen verstrekken. Hij wilde mensen ondersteunen om aan zichzelf te werken. Zijn stelling: ‘mensen lijden niet aan hun diagnose, maar aan de problemen waar ze tegenaan lopen.'