Activiteiten

"Belgische en Nederlandse criminele netwerken zijn al sinds jaar en dag met elkaar verweven. In België worden de criminaliteitsontwikkelingen in Nederland dan ook al lange tijd met zorg gevolgd. Gezien de historische verwevenheid van de zware misdaadproblematiek, is er immers een kans dat vraagstukken die zich in het ene land stellen, overlopen naar het andere.

Behalve dat deze vraag een duidelijke praktische en maatschappelijke relevantie heeft, is ze ook wetenschappelijk van belang. Drugsmarkten werden tot op vandaag vooral bestudeerd naar analogie met de legale markt, namelijk via studies van vraag en aanbod, hoewel het in dit geval dan gaat om illegale producten. Pas sinds kort begint het besef te groeien dat drugsmarkten een geheel eigen dynamiek kennen, mede als gevolg van een gebrek aan transparantie en de buitensporige waardevermeerdering die het product ondergaat in de fasen voordat het de consument bereikt. Tegelijkertijd is omtrent deze dynamieken nog weinig bekend. Daarom is studie gedaan naar de ontbrekende kennis" 1 1 Bron: Onderzoeksrapport: Illegale drugsmarkten in België en Nederland: Communicerende vaten? (2018)

Stephan van Nimwegen één de onderzoekers in deze studie:
'Illegale drugsmarkten in België en Nederland: Communicerende vaten?'
werkzaam bij de afdeling Analyse & Onderzoek van de eenheid Zeeland - West-Brabant als senior strategisch onderzoeker zal ons de onderzoeksresultaten presenteren.
Het belooft dus een interessante middag te worden waarvoor wij u van harte uitnodigen.

Programma

Ook nu weer zal onze voorzitter Caroline Bonekamp ingaan op de actualiteiten die bij de Nederlandse Politie spelen.

U bent welkom op woensdag 20 maart 2019 vanaf 15.00 u., waarna u vanaf 18.00 u. tot 21.00 uur van een diner kunt genieten, in hotel Princeville - Princenhagenlaan 5 te Breda. Wij bieden u de gelegenheid tot het meenemen van één introducé.

Het programma ziet er als volgt uit:

  • 15.00 - 15.15 uur Ontvangst
  • 15.15 - 15.30 uur Opening en mededelingen
  • 15.30 - 16.30 uur Presentatie Stephan van Nimwegen
  • 16.30 - 16.45 uur Pauze
  • 16.45 - 17.45 uur Landelijke ontwikkelingen
  • 17.45 - 18.00 uur Afsluiting
  • 18.00 uur Start borrel, aansluitend diner

Je kunt zich vanaf heden tot 15 maart aanstaande aanmelden voor deze afdelingsbijeenkomst met onderstaand aanmeldingsformulier. Wilt u daarbij aangeven of u van het diner gebruik wenst te maken.

Wij hopen u te mogen verwelkomen. Graag tot dan.