Activiteiten

De kerngroep Amsterdam organiseert op 11 februari 2020 van ongeveer 16.00 tot 20.00 uur een themabijeenkomst met als onderwerp 'Ontwikkeling in de opsporing'.

Lid korpsleiding, Henk van Essen, heeft zijn aanwezigheid als gastspreker toegezegd en gaat met sectorhoofd DRR-Amsterdam Olivier Dutilh in gesprek over dit onderwerp. Zij zoeken ook de interactie met de aanwezigen op om tot een waardevol gesprek te komen.

Omdat het een eerste keer is dat met nadruk ook de collega’s via de kerngroep Noord-Holland worden uitgenodigd, is het de bedoeling dat de bijeenkomst in het Van der Valk Oostzaan gehouden wordt. Natuurlijk zijn alle leden van Equipe (voorheen VMHP) welkom bij de bijeenkomst.

Details rond het programma, de wijze van aanmelding, parkeren en de mogelijkheid tot het meenemen van introducés volgen.