De VMHP, het professionele politie platform, verbindt vakmensen én behartigt hun belangen.
De community van verantwoordelijken voor ontwikkeling en vooruitgang

Nieuws

Perspectiefnota toekomst pensioenstelsel gepresenteerd

Staatssecretaris Klijnsma heeft op 6 juli een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met een notitie...

Meer vrouwelijke chefs bij de politie

Het AD plaatste op 18 juni 2016 een artikel met als titel 'Met meer vrouwelijke chefs wordt politie...

Resultaat onderzoek organisatiecultuur bij de politie beschikbaar

Tijdens het onderzoek zijn met medewerkers dwars door de organisatie verhalen en anekdotes verzameld...

Jannine van den Berg geïnstalleerd als Politiechef landelijke eenheid

Vandaag wordt Jannine van den Berg geïnstalleerd als politiechef van de landelijke eenheid. ...

Oproep aan korpschef: waarop wordt bezuinigd?

Na de brandbrief die de politiebonden deze week aan het kabinet stuurden over de bezuinigingen op de...

Politiebonden: ‘kabinet, heroverweeg in voorjaarsnota beschikbare budget’

De VMHP en de andere politiebonden roepen het kabinet op om in de voorjaarsnota meer geld...

Definitief besluit plaatsing

Op 14 juni a.s. krijg je een definitief besluit over jouw plaatsing als je onderdeel uitmaakt van de...

‘Politiek, neem verantwoordelijkheid voor onze pensioenen’

Veel pensioenfondsen verkeren in zwaar weer als gevolg van de kunstmatig lage rente. Het wordt tijd...

Sanna Eichhorn

 Lees de blogs "van de voorzitter". 

Activiteiten

Aankomende evenementen

Meer evenementen

Aanmelden

Word ook lid!

Je overweegt lid te worden? De voordelen op een rij:

  • Professioneel platform
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het politievak
  • Eigen belangenbehartiger
  • Landelijk inspraak bij onderhandelingen met minister en werkgever
  • Regionaal en landelijk netwerk van professionele collega's
  • Thema bijeenkomsten
  • Uitnodigingen voor congressen
  • Individueel coachingstraject mogelijk
  • Meebeslissen over verenigingsdoelen

Meer informatie & aanmelden

Actuele poll

Er is momenteel geen poll. Archief tonen

CAO Actualiteiten

De CAO-onderhandelingen zijn afgerond en er ligt een principe-akkoord. Begin 2016 zal de VMHP dit accoord op verschillende locaties in het land voorleggen aan haar leden. Klik hier door naar de nieuwspagina waar uitgebreid op de voorliggende concept akkoord wordt ingegaan.

Twitter

Laatste tweets

Wim Gallee - Koeslag

Vanuit het ministerie is de wereld overzichtelijk, in Mali is het een janboel s.parool.nl/t-a4338268/ via @parool

Geretweet door VMHP

VMHP

Neutraliteitstheorie en ambtelijke corruptie, scherpe analyse Hans Nelen. @VakbondCMHF @Voorzitter_KVMO @Politie pic.twitter.com/dNi8bWTP0d

Dit is de VMHP

Je kiest bewust voor de politie. Dat schept een sterke band. Bij de VMHP verstevig je deze band met andere proactieve professionals. Je ontwikkelt je samen verder in het vak.

De VMHP, het professionele politie platform, verbindt vakmensen én behartigt hun belangen.

De vereniging waar je bewust voor kiest.

De afdelingen in de VMHP

Lees hier het Verenigingsblad, het "Blauwtje".